آرا

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمایش «آرا» در جشنواره «کراکوف» لهستان

فیلم کوتاه یوسف کارگر به پنجاه و هشتمین جشنواره جهانی فیلم «کراکوف» لهستان راه یافت. به گزا ...

۱۲ اسفند ۱۳۹۶

«آرا» با «یال و کوپال» در کره‌جنوبی

فیلم‌های یوسف کارگر و شیوا صادق اسدی به سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «بوسان» کره‌جن ...