آثار منتخب بخش تجربی جشنواره فیلم کوتاه تهران

۲۷ مهر ۱۳۹۷

آثار منتخب بخش تجربی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد

  اسامی ۱۵ فیلم تجربی راه‌یافته به سی‌و‌پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد ...

۲۶ مهر ۱۳۹۷

آثار منتخب بخش تجربی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد

  اسامی ۱۶ فیلم تجربی راه‌یافته به سی‌و‌پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعل ...