دانلود لوگو

دانلود

برای دانلود هر یک از لوگوهای زیر کافیست کد مربوط لوگو را انتخاب کنید .

تصویر لوگوی دریافتی :

اندازه های مختلف لوگو با فرمت JPG و PNG

لوگو با فرمت JPEG در اندازه 1500 در 945 پیکسل :

 

<img src=”https://iycs.ir//wp-content/uploads/2020/02/logo-a.jpg” alt=”cinemajavan” />

لوگو با فرمت PNG در اندازه 1000 در 630 پیکسل :

<img src="https://iycs.ir//wp-content/uploads/2020/02/logo-b.png" alt="cinemajavan" />

لوگو با فرمت PNG در اندازه 500 در 315 پیکسل

<img src="https://iycs.ir//wp-content/uploads/2020/02/logo-c.png" alt="cinemajavan" />

لوگو با فرمت PNG در اندازه 250 در 158 پیکسل

<img src="https://iycs.ir//wp-content/uploads/2020/02/logo-b.png" alt="cinemajavan" />