مطالب مرتبط با دسته‌بندی

حقیقت

فراخوان هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد
فراخوان هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با تمرکز بر دو موضوع آب و جمعیت منتشر شد. به گزارش روابط عموم...

۲۵ تیر ۱۴۰۲

فراخوان هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد