ساختن فیلم کوتاه

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (کمک هزینه-بخش سوم)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری کمک‌هزینه (بخش سوم) حامیان م ...

۱۱ مرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (کمک هزینه-بخش دوم)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   کمک‌هزینه (بخش دوم)   ...

۴ مرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (کمک هزینه-بخش اول)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری کمک‌هزینه (بخش اول) برای پوش ...

۲۸ تیر ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (فیلم‌نامه چیست؟)

  «ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   فیلم‌نامه چیست ...

۲۱ تیر ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (ساختار-قسمت دوم)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری ساختار قسمت دوم   نقطه ...

۸ تیر ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (ساختار-قسمت اول)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری ساختار قسمت اول چگونه می‌توا ...