مقالات

۱۵ شهریور ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت دوم)

ساختن یک فیلم کوتاه به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری   مشکلات – قسمت دوم   Cas ...

۸ شهریور ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (مشکلات- قسمت اول)

  ساختن یک فیلم کوتاه به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری مشکلات – قسمت اول مکان ...

۱ شهریور ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (پیش تولید- قسمت دوم)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری پیش تولید- قسمت دوم مهندس صد ...

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (پیش تولید)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری پیش تولید قبل از شروع کردن پ ...

۲۳ مرداد ۱۳۹۶

کوتاه درباره نوشتن فیلم‌نامه فیلم کوتاه(۲)

کوتاه درباره نوشتن فیلم‌نامه فیلم کوتاه(۲) کاترین برنت/ ۲۰۱۵ ترجمه: سینا بحیرایی   نگا ...

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

ساختن یک فیلم کوتاه (کمک هزینه-بخش سوم)

«ساختن یک فیلم کوتاه» به قلم: روبرتو مولیترنی ترجمه: صنم نادری کمک‌هزینه (بخش سوم) حامیان م ...