مقالات

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

کوتاه درباره صدابرداری فیلم کوتاه

چرا باید بعد از پایان فیلم‌برداری و هنگام مونتاژ اشکالات را تصحیح کرد زمانی که می‌توان به و ...

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

جوهره‌ی پوچ: ده فیلم کوتاه از دیوید لینچ

دیوید لینچ یکی از عجیب و غریب‌ترین و انتزاعی‌ترین سینماگران معاصر شناخته می‌شود. واژه‌ی «لی ...

۱۵ فروردین ۱۳۹۶

کوتاه درباره نوشتن فیلمنامه فیلم کوتاه

ترجمه: صنم نادری اشتباه فاحشی که تمام فیلم سازان غیر حرفه ای و تازه کار مرتکب می شوند پرداخ ...