یادداشت دکتر مسجد جامعی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده ی مردم در شورای اسلامی شهر تهران

یادداشت دکتر مسجد جامعی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده ی مردم در شورای اسلامی شهر تهران
یادداشت
۱۸ شهریور ۱۳۹۵

سینمای جوان و زمینه سازی حضور جهانی فرهنگ و هنر ایرانی
این که نسل نو را متهم به بی حوصلگی می کنند، برآمده از چیست؟ بیش از هر چیز برآمده از سوء تفاهمی است که علت اصلی اش خود بی حوصلگی است.
اگر ریشه ای تر نگاه کنیم، رویکرد نسل نو به کوتاه گفتن، کوتاه خواندن، کوتاه نوشتن و کوتاه دیدن حرکتی است از گزین محوری به جمع محوری. حرکتی از این باور قدیمی که در هر جمع یکی خردمند است و مدام و متوالی می گوید و می نویسد و نمایش می دهد و دیگران مخاطبانی گنگ و خاموش که نهایت حضورشان تاییدی کوتاه و فرمایشی است. حرکت از این باور قدیمی به سمت عملی کردن نگاه دیگر که می گوید”همه چیز را همگان دانند”. نگاه نخست نگاهی مونولوگ محور یا تک گویانه است و نگاه دوم نگاهی دیالوگ محور -دو گویانه- است.
این تنها در گفتار و نوشتار صادق نیست؛ در عرصه ی فیلم هم صدق می کند. همان طور که در سال ۲۰۱۱ اصغر فرهادی که برخواسته از دل انجمن سینمای جوانان ایران است، فیلم جدایی را ساخت و تا سال ۲۰۱۴ طول کشید تا فیلم دیگری را در گفت و گو با جدایی سازند. اما در عرصه ی فیلم کوتاه، گاه این فاصله ی سه ساله به چند هفته و چند روز تقلیل می یابد.
کم گویی و گزیده گویی ویژگی های بارز و پسندیده ی نسل نو سینمای جوان است که به آن ها امکان گفت و گو را می دهد؛ امکانی که در نسل های پیشین به ندرت فراهم می شد. باید ظهور این نسل و امکانات تکنولوژی ارتباطی همزاد این نسل را به فال نیک گرفت و از موقعیت ایجاد شده در سینما بهترین فایده را برد.
کم گویی و گزیده گویی ویژگی های بارز و پسندیده ی نسل نو سینمای جوان است که به آن ها امکان گفت و گو را می دهد؛ امکانی که در نسل های پیشین به ندرت فراهم می شد. باید ظهور این نسل و امکانات تکنولوژی ارتباطی همزاد این نسل را به فال نیک گرفت و از موقعیت ایجاد شده در سینما بهترین فایده را برد. امکان تکنولوژیک امروزه به ما اجازه می دهد در گفت و گو به اطرافیان فیزیکی خود محدود نمانیم و با مخاطبانی در سراسر جهان گفت و گو کنیم. هم چنین این امکان تکنولوژیک چنان گسترده است و در دسترس که هرکسی می تواند با تلفن همراهش فیلمی بسازد. همین روزها فیلمی سه دقیقه ای از جوانی فرانسوی به نام “نروید ایران” سخت جذاب و موثر شده است. بیش از این مجموعه ای طولانی و خوش آب و رنگ به قصد جذب توریسم به ایران ساخته بودیم، کدام یک به اندازه ی این سه دقیقه مخاطب جذب کرده و اثرگذار بوده است؟
سینمای جوان ما در این راه الگوهای زیبایی ارائه داده و آثار ارزشمندی پدید آورده است که زمینه ساز سینمای داستانی و حضور گسترده تر جهانی فرهنگ و هنر این سرزمین خواهد شد.
احمد مسجد جامعی
تابستان

نظرات کاربران

*
*
*