گزارش تفصیلی معاونت آموزش و پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران از روند دوره آموزشی فیلمسازی سال۱۳۹۵

گزارش تفصیلی معاونت آموزش و پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران از روند دوره آموزشی فیلمسازی سال۱۳۹۵
اخبار انجمن
۰۴ دی ۱۳۹۵

معاونت آموزش انجمن سینمای جوانان ایران پس از شروع فعالیت دوره جدید این معاونت، بررسی موضوع کاربردی شدن و بهینه سازی فرآیند آموزش در تطبیق با نوع و نیازهای مخاطبان خود را در اولویت مأموریت کاری اش قرارداد.

این مهم در یک بازه زمانی ۸ ماهه از بهمن ماه سال ۹۴ تا شهریور ماه سال ۹۵ از طریق دریافت نقطه نظرات مدیران محترم دفاتر، بازدید میدانی از تعدادی از دفاتر، بازبینی پروژه های پایانی هنرجویان و مطالعه عمیق طرح درس های دوره ۷ ماهه، مذاکره و مشاوره با صاحبنظران ، عملیاتی شد.

شایان ذکر است همکاری و همیاری تمامی دفاتر علیرغم مشکلات مهم مرتبط با فضا، مکان، کمبود تجهیزات و نیروی انسانی موجب دلگرمی معاونت آموزش بود. در میان تمامی نکاتی که از برگزارکنندگان دوره ها به معاونت آموزش منتقل می شد بحث ریزش تعداد هنرجویان و عدم امکان برگزاری برخی از طرح درس ها (بواسطه عدم دسترسی به مدرس مجرب یا نامفهوم بودن موضوع مورد آموزش) بود.

بنابراین ، ضرورت تغییر رویه آموزش، بازخوانی و کارآمدسازی طرح درس ها در اولویت بررسی قرار گرفت. همچنین براساس آسیب شناسی کوتاه مدت دوره ها در بازدید میدانی از دفاتر و گفتمان تخصصی با مدیران و مربیان، تاثیر بازه زمانی اجرای دوره در حفظ و عدم ریزش هنرجویان امری قطعی بنظر می رسید.

براساس این داده ها معاونت آموزش تصمیم گرفت تا با فرآیند بازتعریف طرح درس ها اولین گام را در این راستا بردارد. سپس تنظیم محتوای قابل آموزش برای یک دوره کوتاه فیلمسازی با توجه به امکان سنجی نوع برگزاری آن در دفاتر ، شکل گرفت ، که در نتیجه موجب کاهش زمانی طول دوره آموزشی گردید. یادآوری این نکته ضروری است که آموزش فیلمسازی در حوزه مأموریت انجمن سینمای جوانان ایران در تطابق با نظام های آموزشی رایج (در ایران و جهان) در چارچوب آموزش های کوتاه مدتی قرار داده می شود که بصورت خرید خدمات آموزشی هنر سینما با نگرش حمایتی انجمن در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

از سوی دیگر با توجه به حضور فعال سایر نهادهای علمی رسمی در تمام کشور با هدف آموزش آکادمیک سینما به علاقمندان بصورت میان مدت و بلند مدت که منجر به مدارک کاردانی و کارشناسی می گردد، بدیهی است انجمن سینمای جوانان ایران می تواند از بهترین گزینه های آموزش کوتاه مدت باشد.

لذا مشابهت دوره آموزشی انجمن بعنوان یک نظام مردم نهاد با سایر نهادهای علمی کشوری نه تنها ضرورت ندارد بلکه می تواند یک اشتباه واضح (آشکار) باشد.

بدیهی است تاسیس انجمن سینمای جوانان ایران و موسسات آموزشی آزاد سینما، همگی با هدف آموزش کوتاه مدت (میانبر) و ارائه شناخت اولیه از سینما و فیلمسازی در یک راستا قرار دارند، اگر چه ممکن است نحوه عمل آنها در آموزش سینما متفاوت باشد.

بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای نظام نوین آموزش انجمن در مقایسه با دوره‌های گذشته

  • تغییر طول زمانی دوره از ۷ ماه (بدون احتساب مهلت ساخت پروژه پایانی) به ۴ ماه و نیم (تکمیل پروژه ها همزمان با پایان دوره تا سقف ۱ ماه مهلت) در راستای پیشگیری از ریزش هنرجویان (به سبب طولانی بودن دوره های قبلی ) و تطبیق محتوای مورد آموزش با زمان اجرا.
  • با توجه به بند ۱ طول زمانی دوره از ۴۲۴ ساعت به ۲۴۲ ساعت (با رعایت حفظ محتوایی که با زمان اجرا تنظیم شده است) تغییر یافت.
  • یک هدف کلی فراگیر در تمامی دروس ملاحظه شده است که ضمن تنظیم محتوا با زمان اجرا، خاستگاه آنچه در یک درس و ارتباط آن با سایر طرح دروس دارای اهمیت بود مدنظر قرار گرفت.

مثال: درس عکاسی بصورت واحد پایه و درس پشتیبان ، صرفاً در ارتباط با زنجیره دروس آموزش داده شود، نه اینکه یک درس مستقل و منفک از سایر دروس بصورت کامل آموزش داده شود. شاید توضیح این نکته ضرورت داشته باشد که آموزش واحد درسی عکاسی در یک دوره ۴ ساله آموزشی دانشگاهی و بلند مدت) که به درجه کارشناسی منتهی می شود در کل در سقف ۲ واحد آموزشی و مجموعاً بین ۳۲ الی ۴۸ ساعت آموزش داده می شود که در مقایسه با میزان ساعت آموزشی در طرح درس جدید انجمن که ۱۶ ساعت در نظر گرفته شده است، می تواند مصداق (نمونه) خوبی برای تنظیم محتوای درسی با هدف دوره و زمان اجرای آن بشمار آید.

  • طراحی برخی دروس جدید از جمله آشنایی با کامپیوتر و استانداردسازی صدا و تصویر از مواردی بودند که از طریق آسیب شناسی و مشاهده پروژه های پایانی هنرجویان ، ضرورت نیاز به آن احساس و در دستور کار قرار گرفت.

بدیهی است برای قشر متنوع آموزشگیران انجمن که احتمال دارد تا پیش از این دوره مباحثی همچون کار با کامپیوتر ورود نکرده باشند این آموزش بصورت پایه و کاربردی ارائه خواهد شد.

  • تغییر ماهیت نشست های فرهنگی و کارگاه های آموزشی که پیش از این زمان عمده ای را به خود اختصاص می داد در طراحی جدید بصورت کاربردی به مطالبی پرداخته می شود که بصورت مکمل محتوای آموزشی عمل می کنند. بعلاوه اینکه در رویکرد جدید معاونت آموزش هیچ مانعی برای برقراری کارگاه های آموزشی مکمل در هماهنگی با ستاد مرکزی در جهت تکمیل محتوای آموزشی وجود ندارد.
  • جایگزینی آزمون سراسری ورودی انجمن با مصاحبه ورودی جهت انتخاب و گزینش هنرجویان مستعد، (در آسیب شناسی اولیه آزمون سراسری می توانست یکی از موانع ورود برخی از استعدادهای پنهان باشد) در این روش ، امکان شناخت حضوری و چهره به چهره از افراد علاقمند و صاحب خلاقیت بیشتر وجود دارد.
  • ایجاد پیوستگی در برنامه آموزشی و ارائه زنجیروار دروس بنوعی که هنرجو از اواسط دوره رفته رفته آماده نگارش متنی می شود که در پایان دوره بعنوان پروژه پایانی خود تصویربرداری خواهد کرد.
  • تغییر شکل نحوه ارائه بعضی از دروس که از منظر و اجرا بیشترین مشکلات را برای دفاتر بوجود آورده بودند. در همین ارتباط موضوع فیلمسازی تجربی از شکل واحد درسی مستقیم خارج و در جدول مباحث شناختی (نشست ها) گنجانده شد. این تغییر بدون کم کردن اهمیت فیلمسازی تجربی همچنان از موضوعات مهم در برنامه آموزش فیلمسازی بشمار می آید.
  • تغییر روند ارزیابی پروژه های پایانی و آیین نامه های مرتبط با آن، تغییر و جایگزینی شیوه نمره دهی با درجه بندی کیفی پروژه ها بصورت عالی ، خیلی خوب، خوب و… که براساس طرح جدید شیوه ارزیابی براساس نظارت مستقیم استاد راهنما و مسئولین دفتر شکل خواهد گرفت.
  • تغییر ساختار زمانی اجرای دوره از ۷ ماه به ۴ ماه و نیم این امکان را به مدیران دفاتر می دهد که در هر سال آموزشی دوبار اقدام به اجرای دوره نمایند و بدیهی است امکان جذب افراد بیشتری میسر می شود، بعلاوه اینکه علاقمندانی که معذوریت شغلی دارند برای شرکت در کلاس ها شانس بیشتری پیدا می کنند و می توانند برنامه کاری خود را با دوره زمانی مورد نظرشان تنظیم نمایند.

همچنین حذف اجرای همزمان دوره ها در سراسر کشور به دفاتر مختلف امکان در نظر گرفتن شرایط اقلیمی اجرای دوره را نیز می دهد.

طراحان دوره یادآور می شوند که تغییر شکل اجرا و زمانبندی آن به هیچ وجه به معنای کاهش ارزش های علمی دوره نیست، بلکه بالعکس فرآیند متناسب سازی محتوای آموزشی در بازه زمانی کارآمد، اصلی ترین محور تغییرات بوده است. بدون شک هر نظام آموزشی که برای تغییر رویه های پیشین طراحی می شود وابسته به چند پارامتر مهم است که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرند:

الف- اعتماد کارگزاران و مدیران دفاتر که سرمایه های اصلی انجمن در سراسر کشور هستند به دوره و اجرای مطلوب آن بصورت نظری و عملی، همسویی با معاونت آموزشی در شناسایی فراز و فرودهایی که در زمان اجرا آشکار می گردد،         می توانند به بهبود دوره بیشترین کمک را داشته باشند.

ب – اجرای دقیق دوره براساس ضوابط تعیین شده ، ثبت و مشاهده دقیق کارکردهای هر درس بصورت تفکیکی در زنجیره دروس .

ج- تقویت روحیه کار تیمی، پرورش و تشویق رویکردهای استاد شاگردی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم…..

د- تهیه گزارش های ادواری برای مستندسازی روند اجرا در طول دوره….

ه – رعایت زمانبندی اجرای دوره برای نیل به هدف مشترک در بین تمامی دفاتر…..

و- فراهم کردن شرایط پاتوق گونه در محل انجمن و زمینه سازی افزایش روند تولید در خلال و حتی پس از دوره آموزشی….

ز- شناسایی هنرجویان مستعد و کارآ و علاقمند برای حمایت هنری و تولیدی از آنها…

ج- اهتمام به مشارکت در فعالیت های پژوهشی از سوی مربیان و هنرجویان بعنوان اصلی ترین پشتیبان محتوای آموزشی دروس

%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-94-9395

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1395

نظرات کاربران

*
*
*