گزارش تصویری؛ دهمین جلسه فصل هفتم «پاتوق فیلم کوتاه» / 27 تیرماه 1401 – پردیس سینمایی چارسو

گزارش تصویری؛ دهمین جلسه فصل هفتم «پاتوق فیلم کوتاه» / 27 تیرماه 1401 – پردیس سینمایی چارسو
اخبار اخبار انجمن پاتوق فیلم کوتاه
۲۸ تیر ۱۴۰۱

نظرات کاربران

*
*
*