کارگاه عکس پائیزی در ملایر

کارگاه عکس پائیزی در ملایر
اخبار دفاتر
۰۶ آبان ۱۳۹۶

کارگاه عکاسی محیطی کانون عکاسان انجمن سینمای جوانان ملایر در فضای پائیزی با حضور هنرجویان و عکاسان ملایری برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در این کارگاه بسترسازی دانش جامعه‌شناختی عکاس و مباحث تکنیکی و فنی دوربین عکاسی در طبیعت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین موضوعاتی هم‌چون فضای دیدگانی و تأثیر آن در ترکیب‌بندی مورد بحث قرار گرفت و در ادامه علاقه‌مندان در فضای پائیزی به تمرین تجربه‌های‌ عنوان شده پرداختند.
کارگاه عکس دفتر ملایر روزهای دوشنبه هر هفته در سالن کنفرانس دفتر انجمن این شهر، به تحلیل و نقد و همچنین معرفی عکاسان به‌نام دنیا می‌پردازد و تور عکاسی محیطی  نیز هر دوهفته یک‌بار با حضورعلاقه‌مندان برگزار می‌شود.

 

نظرات کاربران

*
*
*