هشت فیلم از کاشان در راه سومین جشنواره فیلم اولی ها

هشت فیلم از کاشان در راه سومین جشنواره فیلم اولی ها
اخبار دفاتر
۰۳ شهریور ۱۳۹۵

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران،فیلمهای «دارم می شنوم» ساخته مصطفی محمد زاده، «ایمان»امیرحسین شاکری، «یک روز یک مرد»مهدیه مهدویان، «آنجا چراغی روشن می شود»حسین آقائی نژاد، «مرد»محمد رضا امین آبادی، «سالها»امیر حسین رحیم زاده، «پرواز»علی گرجی، «تنهائی من»مسعود الهی به عنوان منتخب تولیدات پایان دوره هنرجویان فیلمسازی سالهای ۹۲ و ۹۳ دفتر کاشان به سومین جشنواره فیلم اولی ها ارسال شد.

رضا بهمنی مسئول انجمن سینمای جوان کاشان گفت: این فیلمها از بین ۳۷ فیلم تولیدی هنرجویان دوره های ذکر شده انتخاب  شده است.

بهمنی جشنواره فیلم اولی ها و رقابت آثار پایان دوره فیلمسازی را با یکدیگر در جهت رشد آنها و آشنائی  با آثار دیگر هنرجویان بسیار مفید خواند و این نوع رقابت را سالم ترین نوع رقابت خواند.

جشنواره فیلم اولی ها به منظور معرفی و ارزیابی بهترین تولیدات هنرجویان انجمن که پروژه های پایانی شان را در سالهای۹۲تا۹۵ ارایه کرده اند برگزار می شود؛ براساس آیین نامه این جشنواره،  فیلم های منتخب از ۲۸ شهریور تا ۱۱ مهرماه به مدت ۱۵ روز در سایت مربوطه به نمایش گذاشته می شوند ونتایج داوری آثار همزمان بابرگزاری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران(۱۸تا۲۴آبان۱۳۹۵) اعلام و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.

خبر: محمدسرجه پیما

انجمن سینمای جوانان ایران/کاشان

نظرات کاربران

*
*
*