نمایش ۶ فیلم کوتاه ایرانی در هند

اخبار اخبار انجمن
۰۲ تیر ۱۳۹۸

فیلم‌های کوتاه «آر یو والیبال؟!»،«شصت ثانیه سکوت»، «منهای یک»، «راحیل»، «جنسیت بی فایده» و «در پرسپکتیو» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم Pmpisff هند حضور خواهد دااشت.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم‌های کوتاه «آر یو والیبال؟!» ساخته محمد بخشی،«شصت ثانیه سکوت» ساخته حسن کلیادری، «منهای یک» ساخته مونا محمدیاری، «راحیل» سا خته آیت اسدی‌رهبر، «جنسیت بی فایده» ساخته علیرضا پورهاشم و «در پرسپکتیو» ساخته عرشیا زینعلی در دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Pmpisff هند به نمایش در خواهند آمد.

دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Pmpisff هند ۲۵ تا ۲۸ ژوئن ( ۴ تا ۷ تیر) برگزار خواهد شد.

نظرات کاربران

*
*
*