نمایش مستندی از اراک در انگلیس

اخبار دفاتر
۱۳ مرداد ۱۳۹۸

فیلم مستند «نگاره‌های تاریخ» ازاراک به جشنواره انگلیسی راه یافت.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم مستند «نگاره‌های تاریخ» ساخته مصطفی صادقیان به جشنواره  The lift-offsessions انگلیس راه یافت.

این جشنواره به میزبانی استودیوپایینی وود انگلیس درلندن برگزار می‌شود .

نظرات کاربران

*
*
*