نشست مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران با اعضای کانون کارگردان سینمای ایران

نشست مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران با اعضای کانون کارگردان سینمای ایران
اخبار اخبار انجمن
۱۲ آبان ۱۳۹۷

 

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران با اعضای کانون کارگردان سینمای ایران دیدار و گفتگو  کرد.

در این دیدار پوران درخشنده، محمد عرب، وحید موسائیان، از کانون کاگردانان و سیدصادق موسوی مدیرعامل، سعید پور اسماعیلی معاون فرهنگی آموزش، آرش رصافی معاون تولید و پشتیبانی  و آرش عباسی مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی انجمن سینمای جوانان ایران حضور داشتند و زمینه های همکاری هر چه بیشتر کانون کارگردانان و انجمن سینمای جوانان در زمینه های تولید و آموزش و برگزاری جشنوار فیلم کوتاه تهران بررسی شد.

نظرات کاربران

*
*
*