نشست اقتباس ادبی در فیلم کوتاه داستانی در تبریز

نشست اقتباس ادبی در فیلم کوتاه داستانی در تبریز
اخبار اخبار دفاتر
۱۱ اسفند ۱۴۰۰

صد و چهل و ششمین نشست نقد و بررسی فیلم کوتاه انجمن سینمای جوانان ایران دفتر تبریز با موضوع اقتباس ادبی در فیلم کوتاه داستانی در سالن سینما تک مجتمع سینمایی تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، نشست فیلم کوتاه دفتر تبریز پیرامون مسئله اقتباس از ادبیات داستانی در فیلم کوتاه برگزار شد. در آغاز این نشست رشید قربانی مجری-کارشناس برنامه به ضرورت فهم تفاوت‌های تکنیکی در مدیوم‌های مختلفی داستانی اشاره کرد. ادبیات داستانی در نگاه اول گنجینه غنی و مناسبی برای وام گرفتن داستان به‌حساب می‌آید ولی باید در نظر داشت که جهان کلمه و جهان تصویر در کنار برخی همسانی‌ها تفاوت‌های بنیادین نیز با یکدیگر دارند و ایده‌های متناسب برای یک داستان ادبی ممکن است تناسبی با قالب فیلم کوتاه داستانی نداشته باشد از این‌رو گاه در یک پاراگراف می‌توان حجم عظیمی از مناسبات داستانی را با تکنیک‌های ادبی گنجاند ولی ترجمان این امر در سینما به‌شکل نعل به نعل ممکن نیست.

در ادامه فیلم کوتاه “دشنه” ساخته سامان تفرشی به نمایش درآمد. این فیلم بر اساس داستان زخم شمشیر نوشته خورخه لوئیس بورخس ساخته شده است. پس از دیدن فیلم، داستان بورخس نیز برای حاضرین قرائت شد. در پایان نقاط ضعف فیلمنامه و عدم توجه به پاره‌ای از مسائل روایی در فرآیند اقتباس مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

نظرات کاربران

*
*
*