موافقت اصولی شورای پروانه ساخت برای یک سریال

موافقت اصولی شورای پروانه ساخت برای یک سریال
اخبار انجمن
۱۷ شهریور ۱۳۹۵

شورای پروانه نمایش خانگی با موافقت اصولی برای ساخت یک سریال موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی ، بر اساس جلسه اخیر شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، با موافقت اصولی “سریال پیکسل” به تهیه کنندگی مشترک علی جلیلوند/ حامد عنقا و کارگردانی محمود معظمی موافقت به عمل آمد.
همچنین در این جلسه با ساخت یک عنوان فیلم مستند موافقت به عمل آمد.

نظرات کاربران

*
*
*