معماری روستای «ابقوی» در لنز دوربین انجمنی‌های نیشابور‌

معماری روستای «ابقوی» در لنز دوربین انجمنی‌های نیشابور‌
اخبار دفاتر
۱۳ دی ۱۳۹۵

هنرجویان کانون عکس انجمن سینمای جوانان – دفتر نیشابور اردوی عکاسی را در روستای «ابقوی» از توابع بخش مرکزی برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، تعداد بیست نفر از عکاسان و هنرجویان کانون عکس دفتر نیشابور در این اردوی یک روزه حضور داشتند و از معماری، طبیعت ومستند اجتماعی روستای ابقوی از توابع بخش مرکزی عکاسی کردند. از جمله جاذبه‌های دیدنی این روستا که می‌توان به آن اشاره کرد وجود معادن نمک وغار طبیعی است.

نظرات کاربران

*
*
*