معرفی مشاغل سینمایی به دانش آموزان تالشی

معرفی مشاغل سینمایی به دانش آموزان تالشی
اخبار اخبار دفاتر
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

به مناسبت هفته مشاغل، مدیر دفتر تالش با حضور در مدارس این شهر به معرفی مشاغل سینمایی و فیلمسازی و فعالیت‌های انجمن  سینمای جوانان ایران  پرداخت.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، نادیا شکرگزار مدیر انجمن سینمای جوانان تالش  با حضور در مدارس این شهر به مناسبت هفته مشاغل، به معرفی و تبیین مشاغل سینمایی و فیلمسازی و فعالیتهای سینمای جوانان ایران پرداخت.

گفتنی است در این بازدیدها  چند فیلم  کوتاه از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران،  برای دانش آموزان به نمایش گذاشته شد.

نظرات کاربران

*
*
*