فیلمسازی ۹۵ در اصفهان

آخرین اخبار

فیلمسازی ۹۵ در اصفهان
اخبار دفاتر
۰۳ آبان ۱۳۹۵

دوره جدید فیلمسازی ۹۵ در دفتر اصفهان آغاز شد.

عصر روز شنبه اول آبان ماه دوره فیلمسازی سال ۹۵ با برگزاری جلسه توجیهی در دفتر اصفهان آغاز شد. ۴۴ هنرجوی این دوره از طریق مصاحبه در روزهای دهم و دوازدهم مهرماه از بین  داوطلبان گزینش شده و به دوره راه یافتند.

نظرات کاربران

*
*
*