“فروشنده” با قیمت مصوب شورای صنفی نمایش می فروشد

“فروشنده” با قیمت مصوب شورای صنفی نمایش می فروشد
اخبار انجمن
۱۲ شهریور ۱۳۹۵

محمد رضا فرجی ضمن تایید مصوبات شورای صنفی نمایش تاکید کردقیمت بلیط فیلم “فروشنده ” پیش از این توسط این شورا به سینماهای نمایش دهنده ابلاغ گردیده است.
مدیر کل سینمای حرفه ای درگفتگو با روابط عمومی سازمان سینمایی گفت:”بلیط فیلم فروشنده با قیمت معمول ومصوب شورای صنفی نمایش که در حواله سینماها نیزقید گردیده است،به مخاطبین عرضه می گردد.”
فرجی بیان کرد:”بازرسین اداره کل سینمای حرفه ای، فرآیند فروش بلیط در سینماهای نمایش دهنده فیلم راتحت نظر خود دارند.چنانچه در این زمینه تخطی صورت پذیرد،یقینا با عاملین آن برخورد قانونی خواهد شد “

نظرات کاربران

*
*
*