فراخوان

فراخوان دومین نمایشگاه عکس «ایران من» 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فراخوان اولین نمایشگاه فروش عکس “آیین‌های نوروزی”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فراخوان چهارمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فراخوان سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فراخوان جشنواره عکس استانی شاهچراغ (ع)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فراخوان پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور‏

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فراخوان تولید فیلم با موضوع علم و فن‌آوری

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فراخوان سومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فراخوان سومین جشنواره و نمایشگاه عکس «از چشم دختران ببینیم»

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فراخوان پویش 7 دقیقه ، 7 اقلیم