فراخوان چهل و نهمین جشـنواره بین‌المللی فیلم رشد

آخرین اخبار

اخبار انجمن
۱۸ تیر ۱۳۹۸

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  وزارت آموزش و پرورش، چهل و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را برگزار می‌نماید.

 

۲۴ آبان ماه لغایت ۱ آذرماه ۱۳۹۸

فرم فراخوان جشنواره چهل و نه

مهلت دریافت آثار:

آثار ارسالی باید حداکثر تا تاریخ ۹۸/۵/۳۰ به دبیرخانه جشنواره تحویل شوند.

نحوه ارسال آثار:

تکمیـل فـــــــرم فراخوان الکترونیکی با توجــــــه به آیین‌نامه

جشـــــــنواره و دریافت کــــد رهگیـــــری از ســــایت به نشـــــانی:

Festival.roshd.ir

یادآوری :

۱- کد رهگیری هنگامی به متقاضی اختصاص داده خواهد شد که تمامی اطلاعات خواسته شده به صورت صحیح وارد شده باشد.

۲- ارسال نسخه فیلم بر روی DVD به همـــــراه کد رهگیری به صورت حضوری یا پستی.

۳- فیلــم‌هایی که فاقد کد رهگیری باشند در جشــــنواره حضور نخواهنــد یافت.

آدرس: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ وزارت آموزش و پرورش(شهید سلیمی) – پلاک ۲۷۰ – دبیرخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

صندوق پستی:  ۱۵۸۷۵/۴۸۷۴
تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹  (داخلی۲۲۸ ) –  ۸۸۳۰۱۴۷۹  

کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
پست الکترونیکی: festival۴۹@roshd.ir

آیین‌نامــه شرکت در ۴۹مین جشــنواره بین‌المللی فیلــم رشد،

هفدهمین جشنواره بین‌المللی معلمان و دانش‌آموزان
و چهارمین جشنواره دانشجو معلمان فیلم‌ساز

۱- فیلم‌ها در قالب مستند علمی و آموزشی، مستند، داستانی کوتاه، پویانمــایی و داستانی بلنـــــد پذیرفته می‌شوند.

* یادآوری ۱: کلیه فیلم‌های ارسالی باید دارای مضامین علمی-آموزشی و تربیتی باشند.

۲- از تاریخ تولید فیلم نباید بیشتر از دو سال گذشته باشد.

۳- محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

* یادآوری۲: در هر لوح فشرده تنها یک فیلم ضبط شده و مشخصات کامل (نام فیلم، کارگردان و زمان) روی آن نوشته شود.

۴- فیلم‌های برگزیده با فرمت ( MP۴ ( H.۲۶۴ و با کیفیت Full HD پذیرفته می‌شود.

۵- تمامی آثار پذیرفته شده در جشنواره ‌های ادواری فیلم رشد (استانی و خارج از کشور) شرکت داده خواهند شد.

* یادآوری ۳: ثبت نام فراخوان به معنی موافقت با حضور فیلم در تمام مراحل جشنواره می‌باشد. (جشنواره اصلی یا مرور جشنواره استانی فیلم رشد)

۶-  فیلم‌هایی که فاقد استاندارد فنی پخش (کیفیت صدا و تصویر) باشند از جشنواره حذف می‌شوند.

۷- ارسال نسخه اصلی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش مسابقه همراه با زیرنویس انگلیسی توسط صاحب اثر به دبیرخانه الزامی است.

۸-  در صورت پذیرش فیلــــــم در بخش مســـابقه، امکان خروج از برنامه جشنواره برای فیلم‌سازان، میسر  نمی ‌باشد.

۹- تمامی فیلم‌های راه‌ یافته به بخش مسابقه  به تعداد مراکز نمایش در تهران و در صورت انتخاب در بخش مرور استانی با توجه به نیاز تکثیر و نمایش داده خواهند شد.

* یادآوری ۴: بیشترین تعداد نمایش برای فیلم‌های بلند سینمایی در تهران «۱۰» نوبت خواهد بود.

۱۰- دریافت فــــرم فراخـــوان جشــنواره فقط بصورت الکتــــرونیکی امکان‌پذیر است. شرکت‌کنندگان محترم باید به سایت جشنواره مراجعه و فرم فراخوان اینترنتی را تکمیل نموده و کد رهگیری دریافت، و آن را همراه فیلم خود به دبیرخانه جشنواره تحویل یا ارسال نمایند.

* یادآوری ۵: فیلم‌هایی که کارگردان آن فرهنگی باشند، در گروه فرهنگیان فیلم‌ساز مورد بررسی و داوری قرار خواهندگرفت (ارائه  گواهی از  اداره آموزش و پرورش مربوطه و کپی حکم کارگزینی برای فیلم‌سازان فرهنگی الزامی می‌باشد.

* یادآوری ۶: فیلم‌هایی که کارگردان آن از دانشجومعلمان باشند، در گروه دانشجــو معلمـان فیلم‌سـاز مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت. (ارائه گــواهی از پردیس فرهنگیان برای فیلم‌سـازان این گـروه الزامی است.)

* یادآوری ۷: آثار دانش‌آموزان فیلم‌ساز نیز بشکل آزاد پذیرفته می‌شود. فیلم‌های دانش‌آموزانی که به صورت آزاد ثبت ‌نام نموده‌اند، در صورت دارا بودن شرایط لازم، پذیرفته خواهندشد.

۱۱- شخص یا اشخاص حقوقی پس از ثبت آثار خود در سایت جشنواره و دریافت کد رهگیری، هر کد را به همراه DVD فیلم مربوطه پیوست و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

۱۲- اگر تهیه کننده اثر سازمان یا نهاد دولتی و یا شرکت خصوصی است، مهر الکترونیکی شخصیت حقوقی الزامی است.

۱۳- به آثاری که فرم شرکت آن‌ها بدون امضای الکترونیکی تهیه کننده ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۴- تکمیل و ارسال الکترونیکی این فراخوان به منزله پذیرش تمامی ضوابط و مقررات آیین نامه چهل‌و‌نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد است.

۱۵- اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته‌ای که در مقررات پیش‌بینی نشده یا ابهام ناشی از مفاد آن، با دبیر جشنواره خواهد بود.

جوایز جشنواره:

در هر بخش به بهترین آثار انتخاب شده از سوی هیئت داوران جوایز زیر اهدا خواهد شد.

الف: فیلم برگزیده اول: تندیس زرین جشنواره به همراه جایزه نقدی

ب: فیلم برگزیده دوم: تندیس سیمین جشنواره به همراه جایزه نقدی

پ: فیلم برگزیده سوم: دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی

ت: در هر بخش بنا به نظر هیئت داوران جوایز ویژه‌ای (تندیس زرین به همراه جایزه نقدی) به بهترین فیلم‌نامه یا متن پژوهشی، بهترین تهیه کننده، بهترین تصویربرداری یا فیلم‌برداری، بهترین تدوین‌گر، بهترین جلوه‌های ویژه، بهترین موسیقی متن، بهترین بازیگر تعلق می‌گیرد.

جوایز ویژه نهادها:

جوایـز ویــــژه وزارت‌خانـه‌ها، نهـــادهای بین‌المـللی (آیسیسکو، صلیب ســرخ و …) ســــازمان‌ها، موسســات و بنیـاد های دولتــی فرهنگی و هنری و غیردولتی به فیلم‌های برگزیده جداگانه اهدا خواهد شد.

نظرات کاربران

*
*
*