انجمن سینمای جوانان ایران شهادت دانشمند ارشد کشورمان شهید دکتر محسن فخری‌زاده را به عموم ملت ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کند

انجمن سینمای جوانان ایران شهادت دانشمند ارشد کشورمان شهید دکتر محسن فخری‌زاده را به عموم ملت ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کند
اخبار اخبار انجمن
۰۹ آذر ۱۳۹۹

نظرات کاربران

*
*
*