شروع دوره فیلم‌سازی ۹۵ در تبریز

شروع دوره فیلم‌سازی ۹۵ در تبریز
اخبار دفاتر
۰۵ آبان ۱۳۹۵

دوره جدید فیلم‌سازی ۹۵ در دفترتبریز آغاز شد.

روز دوشنبه ۳ آبان دوره جدید فیلم‌سازی در دفتر تبریز با ۲۷ نفر شروع شد.دراین روز بعد از برگزاری جلسه معرفی کامل دوره و توجیه انتظارات انجمن از هنرجویان و جلسه پرسش و پاسخ، اولین  جلسه درسی نیز برگزار شد. در انتهای روز عکسی دسته جمعی به یادگار گرفته شد.

نظرات کاربران

*
*
*