گزارش تصویری؛
سیزدهمین جلسه از فصل هفتم پاتوق فیلم کوتاه برگزار شد

<span class='entry-second_title' span style='color:#444;font-size:14px;'>گزارش تصویری؛</span><br/>سیزدهمین جلسه از فصل هفتم پاتوق فیلم کوتاه برگزار شد
اخبار اخبار انجمن پاتوق فیلم کوتاه
۰۱ شهریور ۱۴۰۱

نظرات کاربران

*
*
*