رقابت سور بز در ایتالیا و استرالیا

آخرین اخبار

رقابت سور بز در ایتالیا و استرالیا
اخبار اخبار انجمن
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

فیلمنامه کوتاه «سور بز» نوشته سعید زمانیان به  ۲ جشنواره بین‌المللی فیلم Prisma  ایتالیا و Changing Face استرالیا راه یافت.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلمنامه کوتاه «سور بز» نوشته سعید زمانیان از دانش آموختگان انجمن سینمای جوانان-دفتر ویژه تهران در  چهارمین دوره  جشنواره بین‌المللی فیلم Prisma  ایتالیا و سومین دوره جشنواره  بین‌المللی فیلم Changing Face استرالیا به رقابت خواهد پرداخت.

چهارمین دوره  جشنواره بین‌المللی فیلم Prisma  ایتالیا اواخر ماه مارس برگزیدگان خود را در شهر رم معرفی خواهد کرد.

همچنین سومین دوره جشنواره  بین‌المللی فیلم Changing Face استرالیا ماه اکتبر در شهر سیدنی برگزیدگان خود را معرفی می کند.

نظرات کاربران

*
*
*