تدریس فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی عکس در انجمن رودبار

آخرین اخبار

تدریس فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی عکس در انجمن رودبار
اخبار دفاتر
۲۳ آذر ۱۳۹۵

 

رئیس خانه عکاسان رشت در کارگاه «زیبایی‌شناسی عکس» به بیان نکاتی درباره زمان شکل‌گیری و وجوه مشترک بین آثارهنری مختلف، چگونگی پیدایش هنرعکاسی ونحوه برخورد با آثارهنری پرداخت.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، کارگاه «زیبایی‌شناسی عکس» با حضور الوند رضازاده؛ رئیس خانه عکاسان رشت و علاقمندان هنرعکاسی در انجمن سینمای جوانان- دفتررودبار برگزارشد.

رضازاده در توضیح معنای زیبایی‌شناسی گفت: زیبایی‌شناسی به دنبال بررسی ذات هنر وکنکاش درباره هنر، رابطه هنروهنرمند، ارتباط هنرومخاطبانش و رسالت هنر است.

وی ادامه داد: ذات هنر آگاهی دادن به مخاطب و کنکاش گوشه‌های تاریک ابعادانسانی است وظرفیت‌های پنهان وناشناخته انسان را می‌کاود.

رئیس خانه عکاسان رشت با اشاره به این مطلب که زیبایی‌شناسی به گونه‌ای وسیع فلسفه هنر را بیان می‌کند، اضافه کرد: در زیبایی‌شناسی چیستی، زیبایی ونسبت آن با ادراک آدمی مورد داوری قرار می‌گیرند.

دراین نشست ضمن مطرح شدن آرای فلاسفه‌ای چون افلاطون وهگل درباب زیبایی، به تعریف هنراز چند منظر متفاوت پرداخته شد.همچنین به نقش عوامل مداخله‌گر درثبت اثرهنری مورد بررسی قرار گرفت.

 

نظرات کاربران

*
*
*