تبریز میزبان گروهی از عکاسان بندرانزلی

تبریز میزبان گروهی از عکاسان بندرانزلی
اخبار اخبار دفاتر
۱۸ آذر ۱۳۹۷

انجمن سینمای جوانان میزبان گروهی از عکاسان بندر انزلی بود.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، انجمن سینمای جوانان تبریز میزبان جمعی از عکاسان دفتر بندر انزلی در قالب تور عکاسی «از تبریز تا تفلیس» بود.

 

مسئول گروه عکاسی دفتر انجمن سینمای جوانان تبریز، مهدی پورنصر به عنوان راهنما پذیرای یازده نفر از عکاسان در عکاسی از منظر شهری تبریز در ر

وز ۱۲ آذر بود.

نظرات کاربران

*
*
*