بهترین فیلم روز چهارم از نگاه تماشاگران

آخرین اخبار

بهترین فیلم روز چهارم از نگاه تماشاگران
اخبار انجمن
۲۱ آبان ۱۳۹۵
در روز جمعه و چهارمین روز از برگزاری جشنواره، تماشاگران از ۵ فیلم بیشترین استقبال را کردند.
“آینه های پریده رنگ “ساخته سالم صلواتی، “از حسکه با عشق” ساخته محمد فراهانی، “ایرانستاگرام”ساخته شکوفا کریمی، “غلامرضا” ساخته مصطفی امامی، “گذر” ساخته امید شمس و پوریا پیشوایی بیشترین آرای تماشاگران روز چهارم را کسب کردند.
انجمن فیلم کوتاه ایران مسئولیت انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران  را در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران برعهده داشته و هر روز ۵ فیلمی که بیشترین تعداد آرای تماشاگران را به دست آورده، بدون اولویت معرفی خواهد کرد.
در مراسم پایانی جشنواره نیز بهترین فیلم از نگاه تماشاگران معرفی و تقدیر خواهد شد.
نتایج آرای مردمی روز چهارم:
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
“آینه های پریده رنگ”، “از حسکه با عشق”، “ایرانستاگرام”، “غلامرضا”،  “گذر”

نظرات کاربران

*
*
*