برگزاری کارگاه فیلم‌سازی در انجمن سینمای جوان ارومیه

برگزاری کارگاه فیلم‌سازی در انجمن سینمای جوان ارومیه
اخبار دفاتر
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

 

کارگاه فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان ارومیه با حضور سه تن از اساتید این دفتر برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در این کارگاه که با هدف شناخت وارتقای دانش بیشتر فیلم‌سازان در شهر ارومیه برگزار شد، حسن نجفی در خصوص کارگردانی در سینما، محمد کاظمی در باره زیباشناسی در تصویر واحسان مهدیان در مورد کاربرد وشناسایی اداوات فیلم‌سازی وعکاسی تجربیات خود را ارئه کردند.

این کارگاه با حضور ۵۰ نفر از علاقه‌مندان وفیلم‌سازان در انجمن سینمای جوانان واقع در مجتمع فرهنگی وهنری ارومیه برگزار شد.

 

نظرات کاربران

*
*
*