برگزاری هفتاد و دومین جلسه کانون عکس خمینی‌شهر

برگزاری هفتاد و دومین جلسه کانون عکس خمینی‌شهر
اخبار دفاتر
۱۰ مهر ۱۳۹۷

هفتاد و دومین جلسه کانون عکس دفتر خمینی‌شهر برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، یکشنبه ۸ مهر هفتاد و دومین جلسه کانون عکس دفتر خمینی‌شهر با محوریت نمایش و برسی مجموعه عکس‌های قاچاق سوخت و قربانیان قاچاق برگزارشد.

گفتنی است در این جلسه مجموعه عکسی از صادق سوری به نمایش داده شد و مورد بررسی قرار گرفت.

 

نظرات کاربران

*
*
*