برگزاری هشتاد و چهارمین کانون عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر

آخرین اخبار

اخبار دفاتر
۱۲ تیر ۱۳۹۸

هشتاد و چهارمین جلسه کانون عکس خمینی‌شهر با موضوع نگاهی به نمایشگاه سالیانه با رویکرد بررسی ژانرهای حاضر در نمایشگاه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هشتاد و چهارمین جلسه کانون عکس خمینی‌شهر با حضور بهزاد لطفی با موضوع نگاهی به نمایشگاه سالیانه با رویکرد بررسی ژانرهای حاضر، یکشنبه نهم تیرماه  در نمایشگاه برگزار شد.

در این برنامه، مبحث آشنایی با ژانرهای عکاسی به صورت خلاصه ارائه و به صورت موازی در مورد ژانر عکس‌های نمایشگاه نیز صحبت شد وحاضران در جلسه در بحث مشارکت داشتند.

در پایان جلسه، احمدی سرپرست محترم انجمن بر مشارکت فزاینده اعضا در دوره جدید کانون تاکید کرد و بلیت‌های نیم‌بهای سینماهای استان به حاضران اهدا شد.

نظرات کاربران

*
*
*