برگزاری شصت و دومین جلسه کانون عکس دفتر خمینی‌شهر

برگزاری شصت و دومین جلسه کانون عکس دفتر خمینی‌شهر
اخبار دفاتر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

شصت و دومین جلسه کانون عکس دفتر خمینی‌شهر یکشنبه ۲۳  اردیبهشت  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، کانون عکس دفتر خمینی‌شهر با حضور احمد قاسمی(سهند ابر) و با موضوع «نورسنجی در عکاسی» برگزار شد.                                        

قاسمی در ابتدا به توضیح در مورد نورسنجی تخصصی و بدست آوردن تنظیمات صحیح دوربین، به صورت عملی پرداخت و در ادامه نشست، انواع  روش‌های نورسنجی و طریق استفاده صحیح از آن‌ها را شرح داد.

در پایان جلسه نیز لوح سپاسی از طرف مدیریت دفتر خمینی‌شهر به پاس زحمات احمد قاسمی به وی اهدا شد.

 

نظرات کاربران

*
*
*