برگزاری اردوی عکاسی در گناباد

آخرین اخبار

برگزاری اردوی عکاسی در گناباد
اخبار دفاتر
۰۹ مهر ۱۳۹۷

اردوی عکاسی انجمن سینمای جوانان گناباد در روستای اطراف این شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، عکاسان انجمن سینمای جوانان گناباد طی اردویی یک روزه برای ثبت عکس با موضوعطبیعت و پائیز به روستاهای اطراف گناباد رفتند.

لازم به ذکر است این اردو که در راستای ارتقای دانش و تجربه هنرجویان و عکاسان دفتر گناباد برگزار شد، دومین اردوی عکاسی انجمن سینمای جوانان گناباد در یک ماه گذشته است .

نظرات کاربران

*
*
*