با هدف تقویت شالوده‌ سینمایی ایران و اتحادیه اروپا صورت می‌پذیرد: برگزاری هفته فیلم با حضور شش کشور اروپایی