بازدید مشاور مدیرعامل ومدیرارتباطات واطلاع رسانی انجمن سینمای جوانان ایران از دفتر اراک

بازدید مشاور مدیرعامل ومدیرارتباطات واطلاع رسانی انجمن سینمای جوانان ایران از دفتر اراک
اخبار اخبار انجمن اخبار دفاتر
۰۷ مرداد ۱۳۹۶

آرش عباسی، مشاور مدیرعامل ومدیرارتباطات واطلاع رسانی انجمن سینمای جوانان ایران، روز پنج شنبه ۵مردادماه از دفتر اراک بازدید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در این دیدار ابتدا درجلسه‌ای که با حضور شریفی، مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی، سعید عبدالحمیدی، مدیرانجمن سینمای جوانان دفتراراک وآرش عباسی، مشاورمدیرعامل درمحل اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار شد، پیرامون برنامه‌های انجمن سینمای جوانان دفتر اراک مذاکره شد.

 

 

در این نشست، آرش عباسی ازتعامل خوب اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی وانجمن دفتر اراک ابراز خشنودی کرد و درباره پتانسیل‌های خوب استان برای بهره‌برداری بهتر وبیشتر انجمن واداره کل به گفتگو پرداخت.

 

درادامه بازدید آرش عباسی از دفتر اراک، جلسه‌ای با حضور وی  و پرسنل، مدرسین وتنی چنداز فیلم‌سازان وعکاسان دفتر اراک برگزار شد و طی گزارشی آمار تولید وآموزش چهار ماهه اول سال ۹۶ دفتراراک  اعلام شد.
همچنین تنی چند از فیلم‌سازان وعکاسان دفتر با ارائه درخواست‌ها وطرح‌های خود با مشاورمدیرعامل انجمن به تبادل نظر پرداختند.

 

 

نظرات کاربران

*
*
*