امام حسن(ع): بهترین نیکویی، اخلاق نیکو است.

نظرات کاربران

*
*
*