اردوی عکاسی هنرمندان شاهرودی درشهرک سینمایی

اردوی عکاسی هنرمندان شاهرودی درشهرک سینمایی
اخبار دفاتر
۱۴ مهر ۱۳۹۷

 

هنرمندان شهرستان شاهرود از شهرک سینمایی «علی حاتمی» بازدید و عکاسی کردند.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران،  دفتر شاهرود نهمین اردوی عکاسی خود را پنجشنبه ۱۲ مهرماه در شهرک سینمایی «علی حاتمی» برگزار کرد.

در این سفر یکروزه هنرمندان و اساتید عکاسی این دفتر حضور داشتند.

احداث شهرک سینمایی در سال ۱۳۵۸ به طرح و پیشنهاد علی حاتمی، کارگردان شهیر سینمای ایران، آغاز شد.

نظرات کاربران

*
*
*