اردوی عکاسی در بم

اردوی عکاسی در بم
اخبار اخبار انجمن اخبار دفاتر
۱۸ تیر ۱۴۰۱

انجمن سینمای جوانان و کانون عکاسان دفتر بم اردوی عکاسی با موضوع (طبیعت) برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، این اردوی عکاسی با حضور 15 نفر ازهنرجویان دوره جدید عکاسی  دفتر بم در طبیعت روستای «سکنج»  با حضور مدرس دوره، امیرعباس قمری برگزار شد.

نظرات کاربران

*
*
*