اردوی عکاسان شاهرودی در جنگل ابر

اردوی عکاسان شاهرودی در جنگل ابر
اخبار دفاتر
۲۴ تیر ۱۳۹۷

عکاسان انجمن سینمای جوانان شاهرود برای عکاسی به جنگل ابر رفتند.

به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، جمعه ۲۲ تیر هشتمین اردوی عکاسی انجمن سینمای جوانان شاهرود با حضور هنرجویان، عکاسان و استاتید این دفتر در آبشار آلوچال جنگل ابر برگزار شد.

نظرات کاربران

*
*
*